TR EN ES

İSG Politikası

İSG Politikası

Eskim Kimya olarak standartlara, yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi esas alarak, İSG yönetim sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için, İSG kültürünü tüm Eskim ailesinde üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Bu nedenle; 

- Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik risklerini minimize etmeyi,

- İSG bilinci ve kültürü oluşması için eğitimler düzenlemeyi,

- Meslek hastalığı ve İş kazasında hedefın sıfır olarak belirlenmesi ve gerekli önlemleri alarak

verimliliğin artmasını sağlamayı,

- Tüm İSG süreçlerine çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılmasını,

Ve bu doğrultuda yürütülen tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.