TR EN ES

Çevre Politikası

Çevre Politikası

Eskim Kimya olarak enerji kaynaklarının etkin kullanılması, atıkların kaynakta yok edilmesi aynştınlması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf da en uygun yöntemlerin kullanılması amaçlan­mıştır. 

Bu doğrultuda; 

- Çevre yasa ve yönetmeliklerine uymayı,

- Sürekli eğitimle çevre bilinci edindirmeyi,

- Çevre ve insan sağlığını korumayı,

Bu çerçeve de yürütülen tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.