Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR

0 (222) 236 01 90

|
|
|
|

ESKİM ENDÜSTRİYEL EKONOMİK ASTAR BOYA

Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

Rapid alkid esaslı, hava kurumalı, uygulanacak son kat boyaya sağlam bir zemin oluşturan sanayi astarıdır. Yüksek doldurma gücüne sahip, hızlı kuruyan ve uygulandığı yüzeye iyi yapışan, su direnci yüksek olduğundan uygulandığı malzeme yüzeyini paslanmaya karşı koruyan bir astardır. Otomotiv yan sanayinde, iş makineleri gibi yüzeylerde pas önleyici olarak endüstriyel son kat boyaların uygulandığı tüm yüzeylerde astar boya olarak kullanılır.

Ürünün Fiziksel Özellikleri
Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey, her türlü kir ve yağdan temizlenmeli, ıslak ve nemli olmamalıdır. Bozuk yüzeyler ince zımpara ile temizlenmeli ve tozları uzaklaştırılmalıdır. Astar uygun şekilde inceltildikten sonra doğrudan yüzey üzerine pistole ile 1 veya 2 kat uygulanır. İkinci kat uygulaması 15- 20 dakika sonra uygulanmalıdır. Kullanımdan önce astar iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 0C’ nin altında olmamalıdır.
Karışım Oranı
Eskim Endüstriyel Ekonomik Astar Boya ......……………….……..……...…………………..100 birim
Eskim Rapid Tiner …………...……...…………………………….………………………..…35- 40 birim
** 30 µ kuru film kalınlığında 10- 13 m2/kg alan kaplanabilir.

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları

R10 : Alevlenebilir.
R20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta/yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
S2 : Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
S3/7/9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerde muhafaza ediniz.
S16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. Orijinal ambalajında stok süresi 2 yıldır.
• Bu bilgiler genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bilgi yetersizliği nedeni ile oluşacak sorunlardan ESKİM A.Ş. Sorumlu değildir.

Copyright 2017 © ESKİM Kimya Sanayi