Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR

0 (222) 236 01 90

|
|
|
|

ENDÜSTRİYEL BAZ

Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

Es-Color Renklendirme Sisteminde hazırlanması arzu edilen kartela rengi Endüstriyel baz kullanılarak ilgili formüle göre hazırlanır. Ambalaj içindeki boya, renk tamamen homojen hale gelene kadar karıştırılır. Bu şekilde hazırlanan renk Endüstriyel Tiner ile uygulama viskozitesine inceltilerek astarlı panele tabanca ile uygulanır.

RENK > KARTELADAN RENK SEÇİMİ > FORMÜLE GÖRE HAZIRLAMA

KARIŞTIRMA > HOMOJENLİK SAĞLAMA

UYGULAMA > İNCELTME > ASTARLI PANELE TABANCA İLE UYGULAMA

Copyright 2017 © ESKİM Kimya Sanayi