Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR

0 (222) 236 01 90

|
|
|
|

ESKİM SENTETİK MAT BOYA

Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları

Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, mat görünümünde sentetik son kat boyadır. Yüzeye çok iyi yapışan, akma yapmayan, fırça izi bırakmayan ve yüzeye iyi yayılan, her türlü fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklı, yüzeyde düzgün ve koruyucu bir film tabakası oluşturan, mat bir son kat boyadır. Binaların iç ve dış cephelerinde, her türlü ahşap ve metal yüzeylerde, deniz araçlarında, dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılır.

Ürünün Fiziksel Özellikleri
Uygulama

Metal ve ahşap yüzeyler üzerindeki eski boyalar kazınarak temizlenmelidir. Yeni ahşap yüzeyler zımparalanmalı, bozuk yüzeyler uygun bir macun ile düzleştirilmeli, metal yüzeyler üzerindeki kir, yağ ve pas temizlenmelidir. Yüzey durumuna göre ahşap yüzeyler ESKİM Estex ahşap koruyucu ile doyurulur, metal yüzeylere ise ESKİM sentetik astar ile astarlanarak fırça, rulo veya pistole ile iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması 24 saat sonra yapılmalıdır. Kullanımdan önce ambalajında iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Uygulama +5°C, +45°C arasındaki sıcaklıklara sahip ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Tüketim yüzeyin cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak değişebilir.
Karışım Oranı
Eskim Sentetik Mat Boya……….......…………………...………………………………..………..100 birim
Eskim Sentetik Tiner ( pistole ile)……...……………………………………………………..…20- 25 birim
Eskim Sentetik Tiner ( fırça ile)……...……………………………………………………..………..10 birim

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları

R10 : Alevlenebilir.
R20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta/yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
S2 :Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
S3/7/9 :Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerde muhafaza ediniz.
S16 :Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez
S51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Aynı şarj numaralı ve üretim tarihli boyaların bir arada kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. Orijinal ambalajında stok süresi 2 yıldır.
• Bu bilgiler genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bilgi yetersizliği nedeni ile oluşacak sorunlardan ESKİM A.Ş. Sorumlu değildir.

Copyright 2017 © ESKİM Kimya Sanayi