Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR

0 (222) 236 01 90

|
|
|
|

KALİTE POLİTİKAMIZ

Eskim Kimya ISO-9001:2015 kalite yönetim standardına ve yasal şartlara bağlı kalarak ve sistemin etkinliğinin ve sürekli iyileştirilmesini sağlayarak, en düşük maliyetle ,en az enerji sarfiyatı ve yüksek verimlilikte ,çalışanların katılımını ,sürekli eğitimini ve memnuniyetinin sağlanmasını gözetmektedir.


Bu amaçla;


• Eskim A.Ş.’de “Kalite” tüm çalışanların dengeli olarak paylaştığı bir sorumluluktur.
• Kuruluşumuz iç ve dış pazarlarda gelişen teknolojiye uygun olarak müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılamaya yönelmektedir.
• Tedarikçilerimiz sistemimizin bir parçası olarak görülür.
• İnsan Hayatının önemi gözetilir,
• Bütün çalışanlarının mutluluğunu sürekli ve tam olarak sağlamayı ortak sorumluluk anlayışı içinde kabullenir.
• Çevreye İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına ve topluma olan sorumluluğumuzun bilincinde hareket edilir.

ÇEVRE POLİTİKASI


• ESKİM A.Ş. olarak enerji kaynaklarının etkin kullanılması, atıkların kaynakta yok edilmesi ayrıştırılması , geri dönüştürülmesi ve bertaraf da en uygun yöntemlerin kullanılması amaçlayarak bu doğrultuda;
• Çevre yasa ve yönetmeliklerine uymayı,
• Sürekli eğitimle çevre bilinci edindirmeyi,
• Çevre ve insan sağlığını korumayı,
• Bu çerçeve de yürütülen tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

İSG POLİTİKASI


• ESKİM Kimya olarak standartlara, yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi esas alarak İSG yönetim sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için çalışarak, İSG kültürünü tüm Eskim ailesinde üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.
• Bu nedenle;
• Çalışma Ortamında sağlık ve güvenlik risklerini min. Etmeyi,
• İSG bilinci ve kültürü oluşması için eğitimler düzenlemeyi,
• Meslek hastalığı ve İş kazasında hedefin sıfır olarak belirlenmesi ve gerekli önlemleri alarak verimliliğin artmasını sağlamayı,
• Tüm İSG süreçlerine çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılmasını,
• Ve bu doğrultuda yürütülen tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
DİJİTAL KATALOĞUMUZ

2014 Yılı Ürün Kataloğumuz yayınlanmıştır online olarak okunabimektedir dilersenizde adresinize talep edebilrisiniz.

Ayrıntılı bilgi

Copyright 2017 © ESKİM Kimya Sanayi